• Apis
  • 06.01.2015
Kolędnicy misyjniW tym roku,  po raz szósty dzieci z naszej parafii:: Jankowic Wielkich i Wierzbnika wzięli udział w akcji Kolędnicy Misyjni. Cztery grupy kolędników: po dwie z każdej miejscowości odwiedzały domy mieszkańców parafii z krótkim programem kolędowym. We wszystkich domach przyjmowano kolędników z radością, co wyraziło się też w ofiarach składanych do puszek. Dzieci zebrałyłącznie 2.740,70 zł - w Jankowicach Wielkich – 1.593,90 i w Wierzbniku – 1.146,80.

Pieniądze te przekazane zostaną na pomoc dzieciom „Domu Pokoju” w Betlejem. Wszystkim, którzy tę kolędę przyjęli dziękujemy za ofiarność, otwarte serce, a przede wszystkim za to, że swoją postawą pozwalają nam odczuć, iż takie działania mają jak najgłębszy sens. Słowa wdzięczności należy także skierować pod adresem pani Małgorzaty Tokarz i pani Brygidy Roter, które przygotowały dzieci do kolędowania.