• Apis
  • 11.01.2015
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
W niedzielę Chrztu Pańskiego – to jest 11 stycznia - podczas każdej Eucharystii wszyscy wierni: dorośli, dzieci oraz młodzież przy zapalonych świecach odnowili przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekając się grzechu i wyznając wiarę w Boga. W ten sposób świadomie i dobrowolnie zaświadczyli publicznie, że wiara i miłość do Boga są najważniejszymi wartościami w ich życiu.

Tegorocznej liturgii, która była pamiątką Chrztu Chrystusa, przewodniczył i kazanie okolicznościowe wygłosił o. Henryk Kałuża. Kaznodzieja przypomniał „jak bardzo Bóg nas obdarował w sakramencie chrztu świętego, a przez to, zostaliśmy zaproszeni i wezwani do jeszcze ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem Ojcem”. Tę tezę potwierdzał przykładami z życia.

Pod koniec kazania o. Henryk skierował do nas prośbę, abyśmy nie zapomnieli kim staliśmy się poprzez sakrament chrztu.