• Apis
  • 26.01.2015
Dzień Islamu26 stycznia 2015 roku obchodziliśmy XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązywał do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmiało: „Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami”.

Z tej okazji ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Przypomniał, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. W tym miejscu zacytował słowa św. Jana Pawła II skierowane do muzułmańskich przywódców religijnych w roku 1982 roku: „My wszyscy, Chrześcijanie i Muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga. Wspólnie wierzymy w Jedynego Boga, Stworzyciela człowieka. Uznajemy Boże panowanie i bronimy godności człowieka jako sługi Boga. Wielbimy Boga i wyznajemy całkowite poddanie się Jemu. Tak więc prawdziwie możemy nazwać się wzajemnie braćmi i siostrami w wierze w Jedynego Boga” (Kaduna, Nigeria, 14 lutego 1982).

Pod koniec swojego kazania zachęcił, abyśmy podjęli trud budowania mostów między religiami: „Podejmijmy więc wspólny wysiłek budowania mostów pokoju i promowania pojednania szczególnie tam, gdzie Chrześcijanie i Muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństwa wojen. Oby nasza przyjaźń zawsze inspirowała nas do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób przyczynimy się do zmniejszania napięć i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażemy również, że religie mogą być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa”.

Modlitwa wiernych też była poświęcona dzisiejszej modlitwie w intencji chrześcijan i muzułmanów.