• Apis
  • 06.01.2015
Wigilijny opłatek dla seniorów w WierzbnikuW Uroczystość Trzech Króli, o godzinie 16.00 w budynku przedszkola w Wierzbniku odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów. Na początku odczytany został fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ksiądz proboszcz poświęcił opłatki, którymi przełamali się wszyscy uczestnicy. Potem był czas dla Kolędników Misyjnych, którzy w tym miejscu skończyli swoje misyjne dzieło. Po życzeniach dzieci, seniorzy długo kolędowali, przeplatając śpiew rozmowami i wspomnieniami przy ciepłej herbacie i słodkim poczęstunku.

To ciepłe i serdeczne spotkanie przygotowane zostało przez członków Wspólnoty Świętego Michała Archanioła. Organizatorom składamy gorące podziękowania.

Matka Teresa z Kalkuty uświadamia nam, że Boże Narodzenie powinno być zawsze w naszych sercach i naszych relacjach wobec bliźnich, szczególnie chorych i starszych. Niech więc ta myśl towarzyszy nam w codzienności, aby w naszych czynach mogło urealniać się Boże Narodzenie i było źródłem niegasnącej radości, pokoju, szczęścia i miłości dla każdego z nas.