• Apis
  • 29.01.2015
Nabożeństwo do św. Michała ArchaniołaJuż od kilku miesięcy 29 dzień każdego miesiąca w naszej parafii jest dniem poświęconym patronowi św. Michałowi Arch. Oddajemy się w Jego anielską opiekę.

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła tym razem prosiliśmy Boga o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie. ”Potrzebą obecnej chwili jest wołanie o pokój – modlił się podczas nabożeństwa ks. proboszcz. Zdajemy sobie sprawę - dodał - że wojna jest blisko nas, tuż za naszą granicą. Każdy z nas czuje ogromną potrzebę takiej modlitwy. Dlatego przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła prosimy Cię Boże o ten wielkie dar pokoju na świecie.”
Po tej modlitwie odśpiewaliśmy Koronkę uwielbienia Boga przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła.

Przed błogosławieństwem sakramentalnym ks. proboszcz zakończył nabożeństwo modlitwą o pokój św. Franciszka:

MODLITWA O POKÓJ ŚW. FRANCISZKA


O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając otrzymujemy;
wybaczając zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.