• Apis
  • 18.02.2015
Środa PopielcowaW Środą Popielcową rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu. W czasie wieczornych Mszy św. nastąpił obrzęd posypania głów popiołem na znak przyjęcia przez nas modlitwy i pokuty prowadzącej do nawrócenia.

Na początku każdej mszy św. w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku ks. proboszcz poświęcił popiół. Sam obrzęd nastąpił po mszy św. W czasie kazania kaznodzieja zachęcił do nawrócenia i poprawy życia. „Miłość do Boga ma być dla na źródłem miłości do człowieka. Kościół znów daje nam szansę, żebyśmy w okresie Wielkiego Postu, który właśnie się zaczyna, tę miłość bliźniego w sobie obudzili, żebyśmy się nawracali. Nawracać się, to widzieć Boga w drugim człowieka”…..

W tym dniu Ks. proboszczowi w posłudze kapłańskiej pomógł ks. Eugeniusz Bujakowski. emeryt z diecezji wrocławskiej.