• Apis
  • 08.03.2015
Jak anioł w Getsemani - spotkanie modlitewne Margaretek W III niedzielę Wielkiego Postu w Opolu, w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło spotkanie Magaretek, czyli osób, które modlą się za kapłanów. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób z całej naszej diecezji. W tym skupieniu modlitewnym uczestniczyła także nasza parafialna „Margaretka” (Zofia Duda, Zofia Starzyk, Halina Śpiewla, Ewa Wójcik oraz Wiesława Filipiak i Maria Śpiewla).

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Gorzkich Żali, a po nim ks. Janusz Iwańczuk wygłosił konferencję o nawróceniu, czyli wejściu w osobistą relację z Panem Bogiem. Modlitewne spotkanie zakończyła Msza św. koncelebrowana przez ks. Janusza Iwańczuka i ks. Adama Rogalskiego.

- Kapłani potrzebują modlitwy – mówił ks. Janusz Iwańczuk – tak jak ją potrzebował Chrystus w Ogrodzie Getsemani. Apostołowie wtedy posnęli, ale przyszedł anioł, który Go umacniał. Ci, którzy się modlą za nas trwają z nami na modlitwie, są właśnie jak ten anioł – podkreślał kaznodzieja i dopowiadał, jak ważna jest osobista relacja z Bogiem: - Kiedy kapłan traci tę więź, kiedy jest trudno, z pomocą przychodzą ci, którzy nas modlitwą wspierają, byśmy z Chrystusowej drogi nie zeszli.