• Apis
  • 10.03.2015
Zbiórka na rzecz Seminarium DuchownegoWzorem lat ubiegłych kontynuujemy w naszej parafii piękną tradycję zbierania płodów rolnych na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. W ramach zbiórki złożono również ofiary pieniężne.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Jankowic Wielkich i Wierzbnika za zebrane ofiary pieniężne oraz zakładom rolnym z naszej parafii za przekazanie pszenicy: Spółdzielni Produkcyjnej Rolnej z Wierzbnika, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Jankowic Wielkich, spółkom rolnym: "Janpol" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowo-Handlowe z Jankowic Wielkich oraz "Agroprod" Sp. z o.o. Zakład Produkcji Rolnej z Wierzbnika za przekazanie darów na ten szczytny cel.