• Apis
  • 14.03.2015
Rekolekcje wielkopostne "POKOCHAĆ NA NAWO BOGA, SIEBIE I ŚWIAT"Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczęliśmy w sobotę- 14 marca - przed IV niedzielą wielkiego postu, a zakończyliśmy w środę 18 marca. Hasłem tegorocznych ćwiczeń duchowych było: "POKOCHAĆ NA NAWO BOGA, SIEBIE I ŚWIAT". Całe to dzieło ewangelizacyjne poprowadził ks. Andrzej Grondowski, kapłana naszej diecezji pracujący od piętnastu lat na Syberii.

Doświadczenia naszego rekolekcjonisty były niecodzienne, dzielił się nimi podczas kazań i nauk stanowych. Stały się one piękną okazją, aby uświadomić sobie, że chrześcijanie są nawet w bardzo odległych zakątkach świata - także w mroźnej Syberii. Ks. Andrzej jest proboszczem w Norylsku, 300 tysięcznym mieście, ale do jego parafii należy nieco ponad stu wiernych! Niektórych parafian, żyjących we wsiach należących do wspólnoty odwiedza jedynie raz w roku!

Takich niezwykłych informacji rekolekcyjni słuchacze usłyszeli bardzo wiele. Ks. Grondowski głosił także nauki dla dzieci i młodzieży. Były to piękne dni dla wszystkich. Ani razu nie powiło syberyjskim chłodem, a wręcz przeciwnie wiało ciepłem, serdecznością i miłością. To ciepło będziemy wspominać najdłużej. Zapewniamy z naszej strony modlitwę w intencji ks. Andrzeja i jego parafii.