• Apis
  • 07.04.2015
Wyjazd MargaretekPodobnie, jak w ubiegłym roku we wtorek po Wielkanocy ks. proboszcz Czesław Kocoń zorganizował pielgrzymkę dla  Apostolatu Margaretek z naszej parafii. Tym razem celem pielgrzymowania był obraz Matki Boskiej Rudzkiej, który znajduje się w Sanktuarium w Rudach Wielkich. Początki kultu maryjnego w Rudach wiążą się z osiedleniem się w tym miejscu  o. cystersów w XIII w. Fundatorzy klasztoru i kościoła, książęta raciborsko – opolscy, podarowali Cystersom w Krakowie obraz Matki Bożej.

Z takim obrazem 13 mnichów z Jędrzejowa przyjechało do Rud już 21. 10. 1258 r. Przez wieki przypisano Maryi przedstawianej w tym obrazie tytuł „Pokorna”. Od samego początku do tego miejsca pielgrzymowali wierni z okolicznych miejscowości. Do grona pielgrzymów dołączyliśmy i my z naszą grupą Margaretek.W kościele pocysterskim ze słynnym obrazem Pani Pokornej odprawiona została Msza św. w intencji Apostolatu Margeretek. Po niej ks. Czesław zaprosił do zwiedzenia pocysterskiego Zespołu klasztorno-pałacowego. Po tym pobycie u Pani Rudzkiej udaliśmy się do domu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji „U Tiszbirka” w Olszowej, gdzie na nas czekał uroczysty obiad. Między obiadem , akawą zwiedziliśmy miejscowy zabytkowy Kościół klasy zerowej. W jego centrum znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej adorowanej przez aniołów. Boczne ołtarze pochodzą z XVII wieku. Najstarszym elementem wyposażenia jest XVI-wieczna kamienna kropielnica. Konfesjonał, obrazy, ławy i lichtarze pochodzą z XVIII wieku. Po zwiedzeniu udaliśmy się na kawę i śląski kołacz. Po tej wspaniałej agapie wróciliśmy w porze wieczornej do domu.