• Apis
  • 12.04.2015
Niedziela miłosierdziaII niedzielę Wielkanocy przeżywaliśmy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która rozpoczęła Tydzień Miłosierdzia. Podczas wszystkich mszy św. ks. proboszcz w kazaniach przybliżał tajemnicę Miłosierdzia Bożego na podstawie Dzienniczka św. siostry Faustyny. W dzienniczku świętej - mówił ksiądz - znajdujemy taki wpis: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”.

A kilkanaście stron dalej czytamy: ”W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”. Po ukazaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego ksiądz zakończył swoje rozważania pytaniem: „A ty, Siostro i Bracie, co powiesz Zbawicielowi? Czy wierzysz w Boże miłosierDzień

Pełen tekst "Dzienniczka" Św. Faustyny znajdziesz na stronie
http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=52

Po południu w godzinie miłosierdzia modliliśmy się, aby wiara nasza była mocna i czynna. Naszą modlitwą objęliśmy wszystkich członków parafialnej „Caritas”, a także tych, którzy wspierają duchowo i materialnie to dzieło.