• Apis
  • 19.04.2015
19-25.04.2015 VII tydzień biblijnyCzas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15).


W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku, Kościół w Polsce przeżywał siódmy Tydzień Biblijny. Mieliśmy się z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych
lat możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14).

Dar ten byłby jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego. To dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię. Zaiste, bez nawrócenia i autentycznej wiary w Ewangelię nie ma prawdziwej wiary w Eucharystię! 
Dlatego podczas każdej mszy św. modliliśmy się, aby słowo Boże było dla nas najwyższą wartością i drogą do nawrócenia i głębokiej wiary.