• Apis
  • 02.05.2015
Maryja naszą Matką i KrólowąMożna powiedzieć, że do Polski odnoszą się słowa: „Oto Matka Twoja”. Polska z woli Jezusa ma Maryję za Matkę - mówił ks. proboszcz w słowie wstępnym, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Każda msza św. w tym dniu zakończyła się nabożeństwem w intencji Ojczyzny.

W kazaniu ks. proboszcz wskazał, że wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii często bywa nazywane „testamentem Jezusa z krzyża”. Jezus, powierzając Maryi swojego umiłowanego ucznia, uczynił gest oddania swojej Matce wszystkich wierzących. A powierzając Janowi Maryję jako Matkę, uczynił Ją Matką wszystkich swoich wyznawców. Przez przyjęcie chrztu w 966 r. jako naród polski staliśmy się dziećmi Maryi, a Ona stała się naszą Matką i Królową.