• Apis
  • 31.12.2011
W ostatni dzień roku, o godz. 15.30 w kościele filialnym w Jankowicach Wielkich i o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Wierzbniku parafianie zgromadzili się w na mszy św. dziękczynnej, by podczas niej podziękować Bogu za otrzymane łaski w mijającym 2011 roku.
W ciągu całego mijającego roku, dzięki życzliwości i dobrej woli parafian i przyjaciół naszej wspólnoty, tak wiele zmieniło się w naszej parafii.Podczas ostatniej Mszy Św. w tym roku, mogliśmy zobaczyć:

- w Jankowicach Wielkich nową, a jednocześnie starą ambonę, ponieważ w minionym roku dokonaliśmy swego rodzaju cudu tzn. rekonstrukcji i renowacji ambony. Oprócz ambony dokonaliśmy konserwacji dwóch figur ołtarzowych św. Jana i Chrystusa Zmartwychwstałego.

- w Wierzbniku – wykonano nową elewację na parafialnym kościele.

Do zrealizowania tych zadań przyczyniło się wielu ludzi dobrej woli z miejscowości należących do wspólnoty parafialnej.