• Apis
  • 14.05.2015
Bierzmowanie14 maja w dniu wspomnienia św. Macieja w kościele św. Michała Archanioła w Grodkowie. Ks. Biskup Paweł Stobrawa udzielił Sakramentu Bierzmowania 195 młodym ludziom dekanatu grodkowskiego. Wśród nich była także młodzież z naszej parafii. Do sakramentu przystąpiło z naszej wspólnoty 12 osób: dziewięcioro z Jankowic Wielkich i trzy z Wierzbnika. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o  godz. 17.00. Na początku mszy św. ks. Biskupa powitali przedstawiciele - rodziców z parafii w Grodkowie, oni także poprosili o Sakrament Bierzmowania dla swoich dzieci.

1. Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością.
2. Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary.
3. Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje.
4. Dar Męstwa – by bronić wartości.
5. Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie.
6. Dar Pobożności – by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi.
7. Dar Bojaźni Bożej – by być ufnym.

Dostojnego gościa, kapłanów i pozostałe osoby zgromadzone w grodkowskiej świątyni powitał też proboszcz tamtejszej parafii -  ks. Marian Oleksy

    Udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej miało miejsce podczas mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pawła Stobrawy. W koncelebrze uczestniczyli - ks. dziekan Jan Fajfur z Kobieli i ks. Marian Oleksy z Grodkowa.
Czytania liturgiczne zostały odczytane przez młodzież. Ewangelię odśpiewał ks. dziekan Janusz Fajfur.

Następnie biskup Paweł Stobrawa skierował słowo do kandydatów bierzmowania. Na początku swego kazania bp zwrócił uwagę, że dzień Bierzmowania wypadł w dzień św. Macieja. „Droga młodzieży, bierzmowanie przypada w dniu wspomnienia św. Macieja. Z I czytania, z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że wszedł On w grono apostołów, aby spełniło się to co „Duch Święty zapowiedział”. Apostołowie prosili Boga, aby wskazał spośród dwóch uczniów, kto ma zastąpić Judasza. „I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów.”

Autor Dziejów Apostolskich wskazuje w tym fragmencie – mówił biskup- na zadanie wybranego apostoła. Ma być świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie wskazał na wypowiedzi apostołów Piotra i Pawła, które podkreślały, że ich zadaniem jest dawanie świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie. Co także potwierdził Chrystus - mówił bp – w dniu w Wniebowstąpienia, a także w dniu Zesłania Ducha św. „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.

Historia kościoła - mówił dalej kaznodzieja - zna wielu świadków Zmartwychwstałego Chrystusa. Jednym z nich na pewno był św. Jan Paweł II. Skąd czerpał siły? Z Ducha św.
Teraz przyszła kolei na was mówił bp. Stobrawa do kandydatów bierzmowania. Macie być świadkami w szkole, na boisku, na ulicy. Wszędzie gdzie was Pan postawi. Z takiej postawy może zrodzić się odpowiedzialność za Kościół. Mówił dalej to „wy za kilka lat będzie odpowiedzialni za losy waszych parafii, dekanatu, całego Kościoła. Oby w tej waszej postawie najważniejszy był Krzyż, Chrystus Zmartwychwstały i jego Ewangelia”. Na końcu życzył wszystkim bierzmowanym, aby ich życie było czytelnym znakiem ich wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa, bo tylko takie życie może innych przyprowadzić do pustego grobu i chwały Zmartwychwstałego.

Po kazaniu nastąpiła najważniejsza część liturgii, czyli bierzmowanie. Pomimo tak dużej liczby bierzmowanych, samo bierzmowanie trwało tylko około 20 minut. Wszystko poszło bardzo sprawnie, co świadczy, że młodzież została dobrze przygotowana.
Modlitwa wiernych została także poprowadzona przez młodzież. W darze ofiarnym młodzi ludzie przekazali: kwiaty, świecę, chleb eucharystyczny i wino. Na zakończenie liturgii młodzież podziękowała za udzielenie sakramentu bierzmowania i dary Ducha Świętego, ks. Biskupowi, kapłanom, którzy przygotowywali ich do tej uroczystości, rodzicom i wszystkim obecnym. Wręczono wiązanki kwiatów.

Przed błogosławieństwem ks. Biskup pobłogosławił krzyże, które młodzież otrzymała z okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania.