• Apis
  • 21.05.2015
Pielgrzymka dziękczynnaCo roku, dzieci z naszej parafii, po uroczystości  I-szej Komunii św. wyjeżdżają na pielgrzymkę dziękczynną za dar eucharystii. Wybieramy różne miejsca, aby w nich podziękować P. Jezusowi za ten szczególny dar, który zapewnia życie wieczne.

W tym roku odwiedziliśmy Sanktuarium Św. Anny na Górze św. Anny. Spotkanie ze św. Anną rozpoczęliśmy od zwiedzenia groty lourdzkiej i ołtarza papieskiego, po czym uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św., podczas której dzieci podziękowały za dar przyjęcia Pana Jezusa do swego serca. Po mszy św. o. franciszkanin przedstawił historię figury św. Anny zachęcając dzieci, aby często modliły się do tej ulubionej patronki naszej diecezji. W drodze powrotnej odważni spróbowali swoich sił na zjeżdżalni grawitacyjnej, czyli opolskim „rollercoasterze”. Stamtąd wyjechaliśmy do Olszowej na obiad w restauracji „U Tiszbierka”.

Po obiedzie odwiedziliśmy PARK MINIATUR SAKRALNYCH. To pierwszy tego typu obiekt na Opolszczyźnie. Główną jego atrakcją jest przepiękny ogród, w którym znajduje się kilkanaście miniatur najbardziej znanych obiektów sakralnych na świecie. Następnie dzieci zatrzymały się w BAJKOWYM SADZIE, wielkiej bawialni. Zabawy nie miały końca. Wieczorem wróciliśmy do naszych domów.