• Apis
  • 24.05.2015
Uroczystość Zesłania Ducha Św.24 maja Kościół obchodził uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu wspominaliśmy wydarzenie wylania Ducha Św. na Matkę Zbawiciela, Maryję i Dwunastu Apostołów. Schronieni w Wieczerniku przed prześladowcami otrzymali moc Ducha Świętego, dzięki któremu bez lęku zwiastowali Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według relacji św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, Duch Św. zstąpił na Maryję i Apostołów pod postacią języków ognia (Dz 2,3).

Uroczystość Zesłania Ducha Św. jest pamiątką narodzin Kościoła mówił podczas kazania ks. proboszcz. Do niej przygotowywaliśmy się poprzez nowennę do Ducha św.

Po południu na nabożeństwach dziękowaliśmy Bogu za dar przyjęcia sakramentu Bierzmowania i prosiliśmy o jego 7 darów Ducha św.