• Apis
  • 28.05.2015
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłanaCzwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego został zatwierdzony przez episkopat w polskim Kościele, jako święto - Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to, zaproponowane w ostatnich dniach pontyfikatu przez papieża Benedykta XVI i będące dla Kościoła niejako Jego testamentem duchowym, ma przyczyniać się do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stać się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.

To święto od lat było obchodzone w niektórych wspólnotach zakonnych i krajach, przynosząc wielkie owoce duchowe. Zaprasza ono do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, o prowadzenie wysiłku uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywiać ma wszystkich wiernych - jako lud kapłański - w ich dążeniach ku świętości. 

W tym roku święto przypadało w czwartek 28 maja. W tym dniu w naszej świątyni modliliśmy się we wspomnianych intencjach.