• Apis
  • 26.06.2015
Zakończenie roku szkolnego26 czerwca 2015 rozpoczęliśmy zakończenie roku szkolnego udziałem w mszy św. Wzięli w niej udział wszyscy nauczyciele, rodzice dzieci oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły w Jankowic Wielkich. W czasie kazania ks. proboszcz – jednocześnie katecheta - nawiązując do różnych planów jakie dzieci podjęły na czas wakacji wskazał jak ważną rzeczą jest, aby te plany były związane z Bożymi planami. Nasze myśli nie są myślami Bożymi – Bóg nie dostosowuje swojego działania do naszych planów i zamierzeń. Abraham był zaskoczony zapowiedzią realizacji Bożych planów wobec niego. Liczył na to, co możliwe po ludzku – Bóg zaproponował mu więcej. Czy mamy odwagę prosić o to, co wydaje się nam niemożliwe? Tego właśnie uczy nas postawa trędowatego z dzisiejszej ewangelii, który wołał do Jezusa o uzdrowienie.

Przed końcowym błogosławieństwem mszy św. ks. proboszcz rozdał szóstoklasistom indeksy i życzył sukcesów w nauce w nowych szkołach oraz szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.
Po mszy św. spotkaliśmy się na holu w szkole. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, zabrała głos pani dyrektor Edyta Garbaczewska. Przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Gratulowała młodzieży wyników w nauce, a także życzyła słonecznych wakacji.
Po uroczystych przemówieniach i wyprowadzeniu sztandaru szkoły, pani Dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i osiągnięcia sportowe.

Następnie były dyrektor naszej szkoły – obecny wicestarosta powiatu Brzeskiego – wręczył absolwentom szkoły prezenty. Pogratulował dobrego wyniku egzaminu końcowego i życzył wszystkim dalszych sukcesów edukacyjnych.

Ostatnim punktem uroczystego apelu zakończenia roku szkolnego była część artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów.

Na zakończenie apelu pan Mirosław Śliwa - rodzic szóstoklasisty – podziękował nauczycielom za ich wysiłek oraz życzył gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom - słonecznych i pięknych wakacji.

Po skończonym apelu uczniowie z szóstej klasy razem z proboszczem udali się na grób śp. pani Lilli Markowskiej znajdujący się na cmentarzu w Czeskiej Wsi. Z panią Lillą rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. Po odmówieniu dziesiątki różańca o dar życia wiecznego dla zmarłej nauczycielki dzieci złożyły u stóp grobu bukiet kwiatów i zapalili znicze.