• Apis
  • 06.01.2012
W Uroczystość Trzech Króli po mszy św. w Jankowicach i po sumie w Wierzbniku rozesłaliśmy kolędników misyjnych. Prawie kilkanaście uczestników w grupach po pięć lub sześć osób udało się do mieszkań naszych parafian z przesłaniem kolędowym. W tym dniu wierni wspierają dzieło misyjne Kościoła, a dzieci z kolędą na ustach pomagają swoim rówieśnikom z sierocińca w Betlejem.

kolędnicy z Jankowic Wielkich


kolędnicy z Wierzbnika

Od czterech lat można powiedzieć nasze dzieci wspierają biedne dzieci zgromadzone w sierocińcu prowadzonym przez siostry Elżbietanki. Wcielając się w postaci ze stajenki betlejemskiej przeżywają radośnie czas Bożego Narodzenia i zarazem pomagają potrzebującym. Bóg zapłać katechetom i rodzicom za pomoc.

W tym roku zebrali na ten 2300 złotych: Jankowice W.: 1277,70 i Wierzbnik: 1022,30.