• Apis
  • 26.07.2015
Dzień Św. KrzysztofaW sobotę 25 lipca w liturgii wspominaliśmy św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Następnego dnia w XVII niedzielę zwykłą po każdej mszy św. zbieraliśmy do puszek ofiary wiernych na zakup środków transportu dla misjonarzy. W Jankowicach zebrano 225 zł., a w Wierzbniku 265.00 zł w sumie 490.40 zł. W naszej parafii podczas popołudniowych nabożeństw: w Jankowicach Wielkich o godz. 14.00 i w Wierzbniku o godz. 15.00 modliliśmy się o bezpieczną jazdę jak również o rozsądek kierowców. Po każdym nabożeństwie przed kościołem poświęcono pojazdy.

Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele zarówno wschodnim, jak i zachodnim. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie poniósł śmierć męczeńską ok. 250 r., podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza.
W czasach współczesnych jest powszechnie czczony jako patron kierowców i podróżujących.

Modlitwa kierowcy:
O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto,
spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski,
mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.