• Apis
  • 01.09.2015
Rozpoczęcie roku szkolnego w Jankowicach Wielkich1 września 2015 roku uczniowie PSP w Jankowicach Wielkich rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta o godzinie 8.00 w kościele Wniebowzięcia NMP. Następnie uczniowie wraz z opiekunami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w holu budynku szkoły rozpoczął się apel.

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 oprócz uczniów klas 0-VI, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, oraz zaproszeni goście. Wśród nich pani wójt Aneta Rabczewska.

Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego -…….. Po komendzie "Baczność" został wprowadzony sztandar szkoły. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Po nim głos zabrała Dyrektor Szkoły – Teresa Krasa, która powitała wszystkich serdecznie, a szczególnie panią Wójt. Następnie oddała jej głos. Pani Aneta Rabczewska przywitała dzieci, życząc im wielu sukcesów w nauce. Ponadto wyjaśniła, że powołała panią Teresę Krasa na p.o. dyrektora. Funkcję będzie pełniła do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych czyli oddziałów „0” i klas I oraz ich rodziców.

Po przemówieniu pani Wójt pani Dyrektor poinformowała wszystkich uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Ponadto zaprezentowano program artystyczny inaugurujący nowy rok szkolny oraz przypomniano, wzruszającą prezentacją, że 1. września 1939 roku dzieci nie mogły rozpocząć naukę, z powodu wybuchu II wojny światowej.

Po tej części artystycznej dzieci wraz z nauczycielami udały się do swoich klas, gdzie zostały poinformowane o tymczasowym planie szkolnym.

W ten sposób został rozpoczęty kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.

Życzymy wszystkim dzieciom i nauczycielom wielu sukcesów.