• Apis
  • 18.10.2015
Niedziela misyjna i tydzień misyjny18 października – przeżywaliśmy Niedzielę Misyjną i następujący po niej Tydzień Misyjny przeżywany był w Polsce pod hasłem: „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”.

Świadomie podjęta praca misyjna jest odpowiedzią ucznia-misjonarza na słowa Chrystusa: „Idźcie i głoście” i jednocześnie odpowiedzią na oczekiwania tych, którzy wciąż nie znają Ewangelii. Działanie na rzecz misji jest zobowiązaniem wypływającym z chrztu św. i świadectwem dojrzałej wiary, uświadomieniem sobie, że misje zaczynają się od przemiany własnego serca, aby dojrzała wiara mogła stać się darem dla innych – mówił w swoim orędziu papież Franciszek.

W tych dniach gromadziliśmy się na modlitwie różańcowej, którą ofiarowaliśmy w intencji misjonarzy i tych, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie.