• Apis
  • 18.01.2012
W tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 rozważaliśmy biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu apostoła Pawła do Koryntian 15,51-58.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali – po raz pierwszy w historii – chrześcijanie z Polski. W tym celu utworzono ekumeniczną grupę redakcyjną, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Dlatego podczas mszy św. modliliśmy się o dar jedności nie tylko wśród chrześcijan ,ale także w naszej wspólnocie parafialnej.