• Apis
  • 11.11.2015
Święto Niepodległości11 listopada minęła 97 rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Polska po 123 latach zaborów wróciła na mapę Europy jako niepodległe państwo. Niewielu zapewne wie, że Mikołaj II Romanow, ostatni car Rosji, nosił również tytuł króla Polski. Odzyskiwanie niepodległości było długim procesem. 7 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego formalnie ogłosiła niepodległość Polski. 11 listopada tamtego roku przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad armią. Następnego dnia otrzymał on misję utworzenia Rządu Narodowego i został Naczelnym Wodzem. Święto Niepodległości zyskało rangę państwową w 1937 r.

Ten początek historii odzyskania przez Polskę niepodległości stał się impulsem do kazania świątecznego. Po każdej mszy św. zarówno w Jankowicach Wielkich jak i w Wierzbniku odbyło się nabożeństwo za naszą Ojczyznę. Nie zabrakło na nim pieśni, która porusza ludzkie serca „Boże coś Polskę” oraz słów „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.