• Apis
  • 22.11.2015
Kandydaci  Parafialnej Rady DuszpasterskiejPodczas każdej mszy św. ks. proboszcz zapoznał wiernych z listą kandydatów, którzy zostali zaproponowani przez wiernych do Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

a. w Jankowicach Wielkich – 24 osoby:

Barć Dariusz
Barć Renata
Brączek Mariusz
Domagała Arkadiusz
Domagała Krzysztof
Kawecki Jan
Kościelniak Mariusz
Kotara Sławomir
Kowalska Teresa
Nowak Krystian
Olszówka Kazimierz
Sacha Dariusz
Sacha Lucyna
Semenowicz Jerzy
Siedlecka Danuta
Siedlecki Antoni
Stańczyk Paweł
Stelmach Grażyna
Śpiewla Helena
Śpiewla Maria
Techlowiec Iwona
Tokarz Małgorzata
Zawiła Dariusz
Zawiła Elżbieta
b. Wierzbniku – 28 osób

Antoniewicz Małgorzata
Antoniewicz Marek
Basiura Teresa
Bednarczyk Tomasz
Biegun Marta
Brączek Stanisława
Buryło Halina
Cieśla Bolesława
Czeredrecka Aniela
Czeredrecki Adam
Dziura Ewa
Gloger Karol
Grochalska Regina
Grochalski Wiesław
Jankowska Mariola
Krajewska Anna
Krzysztofik Stanisława
Krzyśków Jadwiga
Laszkiewicz Teresa
Myszkiewicz Bożena
Nędzyński Julian
Pawlak Bogusława
Sabok Józef
Salacz Danuta
Walczak Elżbieta
Walczak Tadeusz
Waliduda Michał
Wirt Weronika

Spośród nich wierni z naszej parafii w następną niedzielę wybiorą 5 członków do Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy kościele parafialnym w Wierzbniku i przy kościele filialnym w Jankowicach Wielkich.