• Apis
  • 29.11.2015
Wybór nowych członków do PRDW dniu 29 listopada 2015 r. w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wierzbniku odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Oddano 240 głosów, w tym 5 nieważnych, 2 karty pobrane nie zostały wrzucone do urny wyborczej. Przebieg wyborów nadzorowała komisja wyborcza w składzie: Ks. Czesław Kocoń (proboszcz), w Jankowicach Wielkich: Barć Renata, Domagała Arkadiusz, Siedlecki Antoni, Kotara Sławomir oraz w Wierzbniku: Grochalski Wiesław i Regina, Roter Brygida oraz Marta Biegun. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii św. Michała Archanioła w Wierzbniku jest następujący:

a. przy kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku

z wyboru wiernych:

1. Antoniewicz Małgorzata
2. Czeredrecka Aniela
3. Czeredrecki Adam
4. Grochalski Wiesław
5. Sabok Józef
6. Walczak Elżbieta
z nominacji ks. proboszcza:

1. Biegun Marta
2. SalaczDanuta
3. JankowskaMariola

b. przy kościele filialnym p/w Wniebowzięcia NMP w Jankowicach Wielkich

z wyboru wiernych

1. Barć Renata
2. Brączek Mariusz
3. Domagała Arkadiusz
4. Kotara Sławomir
5. Siedlecki Antoni
6. Stańczyk Paweł

z nominacji ks. proboszcza w Jankowicach Wielkich:

1. Kawecki Jan
2. Śpiewla Maria
3. StelmachGrażyna