• Apis
  • 13.12.2015
Rozpoczęcie roku miłosierdzia i zaprzysiężenie członków PRD0356; 0358; 0360/

Każdy Jubileusz w kościele ma swoje ceremonie i tradycje. Główny symbol to otwarcie Drzwi Świętych w czterech rzymskich, papieskich bazylikach większych. Jubileusz to nie tylko sam Rzym - stolica chrześcijaństwa, wszak Kościół jest wszędzie. Rozpoczęcie Roku Świętego Miłosierdzia ma więc kilka poziomów, począwszy od Rzymu, przez wielkie i znaczące katedry i bazyliki, przez rejony, dekanaty aż po parafie także te najmniejsze. I tak w niedzielę 13 grudnia br. symbolicznie otwarto bramę miłosierdzia w opolskiej katedrze, w niedzielne południe rozpoczęto Rok Miłosierdzia w czterech rejonach naszej diecezji, a popołudniu odbywało się rozpoczęcie Jubileuszu w kościołach parafialnych.

Nasza Uroczystość odbyła się w ramach niedzielnego nabożeństwa o godz. 15.00. Przed nabożeństwem zebraliśmy się w przedsionku kościoła, gdzie ksiądz proboszcz zapowiedział, „że poprzez symbolicznie otwarcie drzwi do kościoła rozpoczniemy Rok miłosierdzia w naszej parafii…. Ufamy, że będzie to czas odkrywania jak dobry i miłosierny jest nasz Bóg”. „W czasie nabożeństwa będziemy się także modlić mówił ks. proboszcz - o światło Ducha Świętego dla nowych członków naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy złożą uroczyście przysięgę wykonywania posługi według najlepszej swej woli, zgodnie ze swoim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego”. Później ks. proboszcz uroczyści otworzył drzwi do kościoła w czasie śpiewu „Jezu ufam Tobie” i procesyjnie weszliśmy poprzez otwarte drzwi do środka kościoła.

Po przyjściu do ołtarza ks. odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz zawierzyliśmy świat Bożemu Miłosierdziu - Chrystusowi, który jest bramą, przez którą przechodzimy każdego dnia naszego życia wiarą katolicką i apostolską. Po niej zostały odczytane fragmenty z bulli papieża Franciszka zapowiadający Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia Bożego. Odczytanie fragmentu z listu św. Piotra wprowadziło nas w zaprzysiężenie nowy członków PRD. Po nim i psalmie responsoryjnym ks. proboszcz zaprosił kandydatów do prezbiterium, gdzie złożyli przysięgę wobec Boga i Kościoła. W imieniu wszystkich kandydatów przysięgę odczytała Marta Biegun. Następnie ks. proboszcz wystawił Przenajświętszy Sakrament i odmówił modlitwę w imieniu nowej PRD. Na zakończenie wszyscy członkowie zrobili sobie wspólne zdjęcie.