• Apis
  • 14.12.2015
Zaprzysiężenie członków PRD w Jankowicach WielkichW poniedziałek, 14 grudnia 2015 roku podczas mszy świętej Roratniej sprawowanej o godz. 16.00 w jankowickiej świątyni przez Proboszcza parafii, ks. Czesława Kocoń, odbyło się zaprzysiężenie nowych członków Rady Parafialnej przy kościele filialnym. Ślubowanie składali: Renata Barć, Arkadiusz Domagała, Jan Kawecki, Sławomir Kotara, Lucyna Sacha, Antoni Siedlecki, Paweł Stańczyk, Grażyna Stelmach, Maria Śpiewla. W imieniu wszystkich formułę zaprzysiężenia przeczytał Sławomir Kotara. Wszyscy zobowiązali się do uczestnictwa w pracach Rady Parafialnej, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wolą, służąc w ten sposób wspólnocie parafialnej.

Po mszy św. odbyło się przyjacielskie spotkanie przy drobnym poczęstunku. Całe spotkanie zakończyło się pierwszymi decyzjami nowej rady dotyczącymi dekoracji Bożonarodzeniowej oraz budowy szopki betlejemskiej.