• Apis
  • 23.01.2012
W poniedziałek w południe o godz. 12.00 została odprawiona msza św. w intencji pielgrzymów, udających się do Ziemi św. W kazaniu ks. proboszcz zwrócił uwagę, że wyruszamy do Ziemi św. za wzorem Abrahama, który opuścił swoją Ojczyznę i udał się do Ziemi Obiecanej.

Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki do Ziemi św.

My czynimy podobnie. Opuszczamy nasze rodziny, nasze parafie i naszą ojczyznę, aby udać się do Ziemi Obiecanej - do Ziemi Jezusa Chrystusa. Po mszy św. wyruszyliśmy do Warszawy. Po drodze zabraliśmy pielgrzymów z Opola i z Ozimka z parafii Zawadzkie. Do Warszawy przybyliśmy po 20.00. Tutaj spotkaliśmy się z szefem Katolickiego Biura Podróży, który przekazał nam materiały informacyjne, śpiewniki i bilety lotnicze do Ziemi św. Następnie przeszliśmy odprawę celną, aby o 23.00 wylecieć do Tel Awiwu.

Wspólne zdjęcie uczestników pielgrzymki przed jej wyjazdem do Ziemi św.


Ziemia Święta- 9 dni


DZIEŃ l - PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Zbiórka w hali odlotów Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie (20.00). Odprawa i odlot do Tel Awiwu.

DZIEŃ 2 - BAZYLIKA GROBU ŚWIĘTEGO i SYJON CHRZEŚCIJAŃSKI
Uliczkami Stare] Jerozolimy pójdziemy do Bazyliki Grobu Świętego. Zwiedzimy bazylikę, pomodlimy się na Kalwarii i przy Grobie Świętym. Po południu pojedziemy na Syjon chrześcijański (wspaniały widok na górę Oliwną i okolicę) - zwiedzimy kościół św. Piotra in Gallicantu, Wieczernik i grób Dawida. Będziemy tez w kościele Zaśnięcia, Matki Bożej. Msza Święta w Wieczerniku franciszkańskim.

DZIEŃ 3 - BETLEJEM - AIN KAREM
Rankiem pojedziemy do Betlejem, aby zwiedzić Bazylikę Narodzenia Pańskiego i nawiedzić Grotę Narodzenia. Zobaczymy także kościół św. Katarzyny, Grotę Mleczną i Pole Pasterzy. Potem pojedziemy do Am Karem, gdzie zwiedzimy kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela i kościół Nawiedzenia św. Elżbiety. Msza Święta w Betlejem

DZIEŃ 4 - WYPRAWA DO GALILEI
Wczesnym rankiem pojedziemy do Nazaretu. Będziemy się modlić w pięknej Bazylice Zwiastowania, zobaczymy też kościół św. Józefa. Z Nazaretu udamy się do Kany Galilejskiej i Hajfy. Tu zwiedzimy Sanktuarium oo., Karmelitów - Stella Maris i zobaczymy piękną panoramę okolicy. Będziemy tez nad Morzem Śródziemnym ; akwedukcie z czasów rzymskich) skąd pojedziemy do hotelu. Msza Święta w Nazarecie.

DZIEŃ 5 - GÓRA OLIWNA - DROGA KRZYŻOWA
Pojedziemy na Górę Oliwną, skąd zobaczymy przepiękną panoramę Jerozolimy. Staniemy przy świątyni Wniebowstąpienia. Zwiedzimy kościół Pater Noster i piękną kaplicę Dommus Flevit. Pójdziemy do Ogrodu Oliwnego i pomodlimy się w Bazylice Getsemani. Będziemy też w kościele Wniebowzięcia NMP. Po południu - Droga Krzyżowa. Pójdziemy tą samą drogą, którą szedł nasz Zbawiciel. Potem czas na nawiedzenie Kalwarii Grobu Świętego. Msza Święta na Górze Oliwnej.

DZIEŃ 6 - PUSTYNIA JUDZKA - MORZE MARTWE
Najpierw udamy się do Betanii, gdzie odwiedzimy kościół św. Łazarza. Potem, przez Pustynię Judzką, pojedziemy nad Morze Martwe i będziemy odpoczywać, korzystając z kąpieli.. Msza Święta w Betami.

DZIEŃ 7 - DRUGA WYPRAWA DO GALILEI
Najpierw dotrzemy do Góry Tabor, na szczyt wjedziemy taksówkami. Potem, krótki odpoczynek nad rzeką Jordan w symbolicznym miejscu chrztu. Z Tyberiady popłyniemy statkiem przez Jezioro Galilejskie. W Kafarnaum zobaczymy dom św. Piotra oraz ruiny synagogi. W Tabgha zwiedzimy kościół Prymatu św. Piotra oraz kościół Rozmnożenia Chleba. Po zwiedzeniu świątyni na Górze Ośmiu Błogosławieństw, udamy się do hotelu. Msza Święta na górze Tabor lub na Górze Błogosławieństw.

DZIEŃ 8 - POŻEGNANIE Z JEROZOLIMĄ
Rankiem Msza Święta. Po śniadaniu pójdziemy do Starej Jerozolimy. Będziemy w kościele św. Anny, następnie zobaczymy Ścianę Płaczu. Pójdziemy do dzielnicy ormiańskiej, skąd do Bazyliki Grobu Świętego. Po południu wolny czas na prywatne intencje Pielgrzymów, zakupy itp.

DZIEŃ 9 - POWRÓT DO POLSKI
Nocą pojedziemy na lotnisko Ben Guriona, skąd odlecimy do Warszawy.
31.01.2012 Powrót z Ziemi św.

O godz. 09.00 wylądowaliśmy na lotnisku w Warszawie. Pełni radości i szczęścia, zadowoleni z przepięknych przeżyć po śladach proroków Starego Testamentu, Jezusa, Maryi i Józefa oraz apostołów. Autobusem biura podróży „Dantur” ruszyliśmy w podróż do naszych domów i parafii. Po drodze zostawiliśmy pielgrzymów z Zawadzkiego w Ozimku i w Opolu małą grupę wraz z ks. Krzysztofem Grzywoczem.

Nasza grupa skupiona wokół ks. Czesława Koconia wróciła do Wierzbnika. Tutaj około godziny 17.00 została odprawiona msza św. dziękczynna, która była ostatnim akcent pielgrzymki do „Ziemi Obiecanej”.

Wspólne zdjęcie po mszy św. na zakończenie pielgrzymki do Ziemi św.

Każdy uczestnik pielgrzymki otrzymał od ks. proboszcza czerwona różę, jako dowód wdzięczności za wspólne pielgrzymowanie.