• Apis
  • 08.02.2016
Nabożeństwo 40- godzinne8 lutego br., w niedzielę po sumie w Wierzbniku rozpoczęliśmy nabożeństwo 40 godzinne według następującego porządku. O godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa ks. proboszcza o łaski miłosierdzia w związku ogłoszonym przez papieża rokiem miłosierdzia „Miłosierni jak Ojciec”. Potem adoracje były prowadzone przez grupy Różańcowe. Ostatnia godzina to adoracja mężczyzn, młodzieży i dzieci. O godz. 16.00 nastąpiło zakończenie adoracji.

W poniedziałek adorację przejął kościół filialny w Jankowicach Wielkich. Tutaj czuwanie przy Jezusie Eucharystycznym rozpoczęliśmy się o godz. 10.30 mszą św. Po niej ksiądz wystawił Najświętszy Sakrament i rozpoczął czuwanie modlitwą do Miłosierdzia Bożego. Potem adoracja przebiegała według ustalonego porządku. Zakończyła się Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00. We wtorek o godz. 10.30 mszą świętą rozpoczęliśmy kontynuację adoracji modlitwą jak w poprzednich dniach do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 11.00 do 16.00 adorowały Róże Różańcowe oraz mieszkańcy wioski.

Ostatnią grupą adoracyjną, która zamykała nabożeństwo była wspólnota św. Michała. Adoracja podobnie jak w poprzednim dniu zakończyła się Koronką do Miłosierdzia Bożego i Mszą świętą