• Apis
  • 28.02.2016
Niedziela Ad GentesW tym dniu przeżywaliśmy II niedzielę  Wielkiego Postu ,„ad gentes” ( do narodów).  Była ona dniem modlitwy, postu, jałmużny i solidarności z Misjonarzami, którzy  głoszą Chrystusa  w  krajach misyjnych. Każdy wierzący może uczestniczyć w tym wielkim dziele misyjnym poprzez modlitwę za misjonarzy, albo poprzez wsparcie materialne.

Dzisiejsza niedziela była taką okazją udzielenia pomocy misjom poprzez modlitwę i zbiórkę pieniężną. W tym dniu na cele misyjne zebraliśmy: 469,14 zł.; w Jankowicach Wielkich 231,94 zł., a w Wierzbniku 237,20 zł.

Niech  tegoroczne hasło  niedzieli „ad gentes” - „ Miłosierni  aż po krańce świata” pobudza nas do współuczestniczenia w  dziele misyjnym. Przyjmijmy do serca słowa  misjonarza - Św. Pawła „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.” (1Kor.9,16).Odwieczna tęsknota  człowieka  za  Bogiem, czeka na Słowo.