• Apis
  • 22.03.2016
Wielki Czwartek - eucharystia i kapłaństwo znakiem Bożej MiłościNasz obchód Wielkiego Czwartku rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 17.00 w Jankowicach Wielkich. O godz. 18.00 mszą św. w Wierzbniku weszliśmy w obchód Triduum Paschalnego. Podczas mszy św. w homilii ks. proboszcz przedstawił postać boliwijskiej stygmatyczki, „ponieważ – jak mówił - poprzez mistyczne doświadczenia spisane przez Catalinę Rivas - Pan Jezus i Matka Boża pragną nauczyć nas owocnie uczestniczyć w tym największym wydarzeniu naszego zbawienia, które uobecnia się w czasie każdej Mszy Świętej”.

Cytując słowa Matki Bożej, jakie zostały przekazane stygmatyczce uwrażliwiał słuchaczy na właściwe postawy podczas aktu pokuty, przeistoczenia i komunii św. W II części nawiązując do sakramentu kapłaństwa zachęcał do modlitwy za kapłanów cytując słowa Świętej Katarzyny ze Sieny, która mówiła, że świętość, siła i moc jest w modlitwie wiernych.

Po komunii św. ks. proboszcz podziękował Mageretkom za modlitwę w jego intencji. Każda z nich otrzymała od księdza różę.Po mszy św. Pan Jezus został przeniesiony do symbolicznej Ciemnicy i rozpoczęła się adoracja, która trwała do godziny 22.00. Przed adoracją ks. proboszcz zachęcił wiernych słowami: „podziękujmy dziś Jezusowi za Wieczernik, za krzyż na Golgocie i za to, że „do końca nas umiłował”. W ten sposób rozpoczęliśmy obchód I dnia Triduum Paschalnego.