• Apis
  • 03.05.2016
Maryja Królową Polski
W III dzień maja w Polsce przypada Święto Kościelne i Państwowe. To był bardzo szczególny dzień w historii naszego kraju nierozerwalnie związany z wiarą chrześcijańską i naszych ojców. Kościół w tym dniu czcił Maryję Królową Polski.

Kult Maryi, jako Opiekunki Królestwa i Korony Polskiej, datuje się, co najmniej od 1656 r. kiedy to król Jan Kazimierz złożył Śluby Lwowskie oddając Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej ogłaszając ją Królową Polski. Od tego momentu Maryja na zawsze z całą mocą swojej łaski i miłości wpisała się w historię naszej Ojczyzny. Jej kult, jako Królowej Polski przez całe wieki był pielęgnowany i umacniany przez Kościół w naszym kraju.

Każda msza św. w tym dniu zakończyła się nabożeństwem w intencji Ojczyzny.