• Apis
  • 12.09.2011
11 września w dniu XXIV niedzieli zwykłej w naszych kościołach: w kościele filialnym - Jankowicach Wielkich i w kościele parafialnym - Wierzbniku, mieszkańcy wiosek podziękowali za tegoroczne urodzaje i możliwość zebrania plonów.

Jankowice Wielkie. Ks. proboszcz Czesław Kocoń podczas poświęcenia wieńca dożynkowego

Uroczystość rozpoczęto przed wejściem do świątyni, gdzie proboszcz Czesław Kocoń powitał kondukt dożynkowy, na czele których stali sołtysi naszych wiosek i przedstawiciele rolników. Z okazji dożynek mieszkańcy przygotowali wieniec dożynkowy, chleb, owoce i przystroili kościół. Wprowadzenie do kościoła wieńca dożynkowego i umieszczenie go przed ołtarzem rozpoczęło mszę świętą i wielkie dziękczynienie.

Wierzbnik. Na zdjęciu ks. proboszcz przyjmuję chleb dożynkowy z napisem „XX lecie” pobytu w parafii. Chleb przekazuje Edward Rokoszak. Za nim od lewej Sandulak Genowefa, Perlińska Stefania. Z tyłu Filipowska Zofia.

W tym roku do tego dziękczynienia dołączył się także ks. proboszcz, który dziękował Bogu za XX-lecie pobytu w parafii. W kazaniu wyraził swoją wdzięczność nie tylko Bogu, ale także wszystkim wiernym z parafii za pomoc, wsparcie i okazaną życzliwość, bo bez tych wartości nie mógłby niczego dokonać na rzecz dobra wspólnoty parafialnej. A było tego bardzo wiele. Wystarczy tylko wymienić całkowity remont po pożarze kościoła parafialnego w Wierzbniku , częściowy remont kościoła filialnego w Jankowicach Wielkich oraz wybudowanie nowej plebanii w Wierzbniku czy kaplicy przedpogrzebowej w Jankowicach Wielkich.

Przed zakończeniem mszy św. delegacje z poszczególnych wiosek wraz z radą parafialną, ministrantami oraz młodzieżą wyrazili ks. proboszczowi wdzięczność za XX-letnią posługę w parafii i życzyli jak najdłuższej posługi zdrowiu i szczęściu pośród nas oraz wielu łask Bożych na dalsze lata.

Jankowice Wielkie. Życzenia z okazji XX - lecia pobytu w parafii składają członkowie rady parafialnej z Jankowic Wielkich: Kotara Sławomir, Tokarz Małgorzata

Wierzbnik. Życzenia składają Sołtys Wierzbnika Pawlak Bogumiła - przy ambonce i członek Rady Parafialnej Buryło Halina

Ks. proboszcz podziękował za życzenia oraz wszystkim gościom za przybycie. Wielkie Te Deum na końcu mszy św. było wyrazem wdzięczności Bogu za opiekę nad rolnikami i pracą duszpasterską ks. proboszcza w parafii.