• Apis
  • 26.05.2016
Boże CiałoW czwartek, 26 maja, obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. W tym dniu Msze Święte w naszej parafii były o godz. 08.00 i 09.00 w Wierzbniku, a o godz. 10.30 w Jankowicach Wielkich. Tegoroczna procesja Bożego Ciała odbyła się na fili w Jankowicach Wielkich po mszy św. o godz. 10.30.

Tradycyjnie w Boże Ciało gościliśmy na mszach św. ks. prof. dr hab. Norberta Widoka - patrologa, który wygłosił nam okolicznościowe kazanie. W swoim słowie Bożym wyszedł od wyjaśnienia znaczenia postu. Post „jest to powstrzymanie się – mówił - od spożywania posiłków”. Różnie są przez nas posty przestrzegane. Jest w tej materii- mówił kaznodzieja – wiele do życzenia. Niczym się nie różnimy od pierwszych ludzi w Raju, którzy mieli zakaz spożywania owoców ze środkowego drzewa. Też nie dotrzymali przyrzeczenia danego Panu Bogu. W tej materii możemy zrozumieć Adama i Ewę – dopowiedział ksiądz kaznodzieja. W Nowy Testamencie - mówił kaznodzieja - Jezus zaprasza nas do spożywania Ciała Chrystusa. A my to zaproszenie odrzucamy uważając, że jest to pokarm dla wybranych ludzi. Dalej ks. profesor mówił, że dzisiejsza uroczystość nam przypomina, że ten pokarm przygotowany przez Chrystusa nie jest tylko dla wybranych, godnych, ale także dla grzeszników. Na końcu swego kazania zachęcał, abyśmy korzystali z tego chleba, abyśmy nie ustali w drodze.

Po mszy św. wyszliśmy na ulice naszej wioski i udaliśmy się do 4 ołtarzy, aby w ten sposób dać świadectwo o obecności Jezusa Zmartwychwstałego w Eucharystii. I ołtarz był przy murze kościelnym. Został przygotowany przez rodziców dzieci I komunijnych. II przy sali Spółdzielni Produkcji Rolnej – ołtarz wykonały Róże Różańcowe. III ołtarz u Państwa Marszałków. Tutaj pomagali im sąsiedzi. Ostatni był przy Ośrodku zdrowia, który był wykonany przez mieszkańców bloku spółdzielczego. Procesja zakończyła się ok. godz. 12.30 odśpiewaniem Te Deum laudamus. Po błogosławieństwie odmówiliśmy modlitwę egzorcyzm św. Michała proszą przez jego wstawiennictwa Boga o deszcz.