• Apis
  • 24.06.2016
Zakończenie roku szkolnegoPiątek, 24 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego 2015/16. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p/w Wniebowzięcia NMP w Jankowicach Wielkich. Wzięli w niej udział wszyscy nauczyciele, rodzice, dzieci oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dla uczniów z VI kl. był to szczególny dzień. Ostatni dzień w szkole podstawowej ponieważ od września rozpoczną naukę w gimnazjum.

Na początku mszy ks. proboszcz powiedział, że gromadzimy się na mszy św. dziękczynnej …….. W czasie kazania nawiązując do obecnych wydarzeń sportowych zapytał dzieci jaką przeżywamy imprezę sportową? Wszyscy odpowiedzieli, że Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2016. A jaką będziemy jeszcze przeżywali dużą imprezę sportową? Kamiński Alan odpowiedział, „że Olimpiadę w Rio w Brazylii”. Nawiązując do jego wypowiedzi kaznodzieja powiedział: „Rok szkolny to również taka olimpiada nauki i wychowania. A jego zakończenie to sprawdzian i owoc pracy ucznia. Wszyscy wystartowaliście do biegu we wrześniu. Od tego miesiąca biegliście w zawodach, aż prawie do końca czerwca. Dziś więc zgromadziliśmy się w świątyni, by podziękować Bogu, a także rodzicom i wychowawcom. “Plon niesiemy plon - w gospodarza dom”. Przed nami wakacje, ale wakacje to nie totalny luz. „Wakacje to nie okres bez nakazów i zakazów. Prawo Boże i ludzkie dalej obowiązuje. Podczas wakacji mamy „czuwać i służyć bliźniemu”, pamiętać o Bogu i Jego obecności”. Na zakończenie kazania ks. powiedział: „Idźcie szczęśliwie, a Bóg niechaj będzie na drodze waszej, a Anioł Jego niechaj z wami idzie” - to słowa Pisma św. na ten czas wakacyjny. I zawsze niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.

Przed końcowym błogosławieństwem mszy św. ks. proboszcz rozdał szóstoklasistom indeksy i życzył sukcesów w nauce w nowych szkołach oraz szczęśliwych i bezpiecznych wakacji. Po mszy św. spotkaliśmy się w holu szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną, zabrał głos pan dyrektor Andrzej Grabowski. Przywitał wszystkich bardzo serdecznie. Szczególne słowa uznania skierował do absolwentów szkoły: „W sposób szczególny oczy moje kierują się ku absolwentom, ku uczniom i uczennicom z klasy VI , 8 lat temu po raz pierwszy większość z nich trafiła do jednego z naszych przedszkoli. 6 lat temu zabrzmiał dla nich i brzmiał do dziś, znajomy charakterystyczny głos dzwonka tej szkoły. To w naszej szkole wszyscy zostali pasowani na uczniów. Dziś nastał dla nich czas rozstania. Życzę Wam, abyście w gimnazjum odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół. Przez 6 lat byliście blisko nas, a teraz odchodzicie w nową - na razie - nieznaną przestrzeń przyszłości. Moment pożegnania to z jednej strony chwila trudna, ale także wspaniała, bo oto rozpoczyna się coś nowego. Dlatego naszym absolwentom życzę, by to, co od jutra stanie się treścią ich życia było jak najlepsze, by nie zawiedli się na ludziach, żeby w nowej szkole spotykali się ze sprawiedliwością i serdecznością”. Potem zwrócił się do nauczycieli: W tym momencie nie mogę nie odnieść się do moich Koleżanek i Kolegów NAUCZYCIELI, którzy naprawdę ciężko pracowali. Obmyślali coraz to nowsze sposoby na to, by uczniom przekazać jak najwięcej tajników wiedzy… Dobre wyniki nauczania to nie był jedyny trud nauczycieli . Za nimi także niełatwy okres, bo oto zmienił im się dyrektor. Wszyscy uczyliśmy się siebie nawzajem, stając w obliczu różnych problemów… Dziś w tym miejscu chcę powiedzieć, że współpraca z tak wspaniałym gronem pedagogicznym jest dla mnie zaszczytem i pouczającym doświadczeniem….

W swoim wystąpieniu podziękował także wszystkim za całoroczną pracę. Dziękował za współpracę rodzicom, pani Wójt Gminy Olszanka Anecie Rabczewskiej, Organowi prowadzącemu, Radom Sołeckim i Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi Jankowic Wielkich i Czeskiej Wsi.

Gratulował młodzieży wyników w nauce, a także życzył słonecznych wakacji. wszystkim Uczniom. „Życzę, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku. Czasem nabierania sił do dalszej nauki…. Życzę, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim tutaj obecnym dużo radości, aby bezpieczne z nich powrócić i aby w pełni sił i młodzieńczej radości spotkać się 1 września. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!
Po uroczystych przemówieniach i wyprowadzeniu sztandaru szkoły, pan Dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i osiągnięcia sportowe.

Po szczególnym akcie wystąpiła pani sołtys, która podziękowała za miniony rok szkolny za trud nauczycieli i uczniom oraz życzyła wszystkim spokojnych i szczęśliwych wakacji.
Apel był także okazją do podziękowania i pożegnania się klasy III z wychowawczynią panią Teresą Rąpała. Trzecioklasiści swoją wdzięczność wyrazili wierszami i piosenkami. Ponadto wręczyli jej wspaniały bukiet kwiatów.Po występie uczniów z trzeciej klasy Rada Rodziców wręczyła każdemu dziecku słodki upominek na wakacje.

Ostatnim punktem uroczystego apelu zakończenia roku szkolnego była część artystyczna przygotowana przez szóstoklasistów. Po niej rodzice i uczniowie z klasy VI zaprosili dyrektora i grono nauczycielskie na herbatę i słodki poczęstunek.

Popołudniowy komers absolwentów Szkoły Podstawowej w Jankowicach Wielkich zakończył uroczystości zakończenia roku szkolnego.