• Apis
  • 15.08.2016
Odpust w Jankowicach Wielkich„Dzisiaj obchodzimy uroczystość odpustową w kościele poświęconym ku czci Wniebowzięcia NMP - zwrócił się ks. proboszcz przed mszą św. do wiernych. Uroczystość ta, przypomina nam prawdę wiary, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Następnie ks. proboszcz pobłogosławił wiernym zioła i kwiaty.

Po słowie wstępnym rozpoczęła się suma odpustowa. Głównym celebransem był o. Jan Pawłowski ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Nysy, a koncelebrowali ks. proboszcz Czesław Kocoń oraz Ks. Eugeniusz Bojakowski, emeryt – były proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Brzegu.

Sumista rozpoczął kazanie od słów staropolskiej pieśni: „O Maryjo czemu biegniesz w Niebo, z jaką śpieszysz do Boga potrzebą……” Tymi słowami – mówił dalej kaznodzieja – wyśpiewujemy prawdę o Wniebowzięciu NMP. „Papież PIUS XII – dodał - ogłosił dogmat o wniebowzięciu. Papież mówił: … dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla radości i wesela całego Kościoła, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, ŻE NIEPOKALANA BOGARODZICA ZAWSZE DZIEWICA MARYJA, PO ZAKOŃCZENIU BIEGU ŻYCIA ZIEMSKIEGO, ZOSTAŁA Z CIAŁEM I DUSZĄ WZIĘTA DO NIEBIESKIEJ CHWAŁY”.

Ponadto kaznodzieja zwrócił uwagę na to , że wszyscy jesteśmy powołani do Nieba. I ten cel nie powinien nam schodzić z naszej świadomości.Po zakończonej mszy św. została odprawiona procesja eucharystyczna wokół kościoła. W niej uczestniczyli także księża z naszego dekanatu: Ks. Janusz Rył – proboszcz parafii św. Wawrzyńca z Kolnicy oraz Ks. Wiesław Drygała – proboszcz parafii p/w Matki Bożej Różańcowej w Gnojnej.