• Apis
  • 05.02.2012
Już po raz piąty w Dniu Życia Konsekrowanego została zorganizowana w Polsce zbiórka na klasztory kontemplacyjne, które mimo wytężonych starań mają problemy z utrzymaniem.
Datki na ten cel można było składać w naszej parafii w niedzielę do specjalnych puszek po każdej mszy św.

Zebrane w dniu dzisiejszym pieniądze przeznaczane są m.in. na wyżywienie sióstr, ogrzewanie klasztorów czy konieczne remonty. – Siostry bardzo często mają zimno w kaplicy, przykręcają kaloryfery dlatego, że nie stać ich na opłacenie np. oleju opałowego czy koksu.

Za każdą złotówkę, aby wesprzeć siostry klauzurowe wielkie Bóg zapłać dla tych wszystkich, którzy je wspierają, już wsparli i wspierać będą.