• Apis
  • 28.08.2016
Jubileusz ks. proboszczaDzień 28 sierpnia 2016 roku był szczególnym dniem dla parafii p.w. świętego Michała Archanioła w Wierzbniku. W tym dniu obchodziliśmy niecodzienny jubileusz 25 - lecia posługi ks. proboszcza Czesława Koconia w naszej parafii. Dzień wcześniej na filii w Jankowicach Wielkich obchodzono jubileusz księdza. Msza św. dziękczynna zgromadziła na modlitwie wielu parafian i przybyłych gości. Podczas eucharystii dziękowaliśmy Bogu za 25 lat posługi oraz prosiliśmy o wszelkie potrzebne łaski w dalszej pracy kapłańskiej dla naszego duszpasterza, który dokładnie 25 lat temu - 27 sierpnia 1991 przybył do Wierzbnika, by pełnić obowiązki proboszcza w naszej parafii.

W latach 1991 - 2016 zamyka się wiele wydarzeń związanych z życiem lokalnej społeczności oraz parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale nie można zapomnieć o najważniejszych. Na pewno niezapomnianym wydarzeniem były prymicje czterech nowych kapłanów z naszej parafii. W tym miejscu podkreślić należy niemałe zasługi Księdza Proboszcza w przygotowaniu tych wielkich uroczystości. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było też nawiedzenie Matki Bożej w Jej Jasnogórskim wizerunku w 1995 roku, peregrynacja figury św. Rodziny w latach2009/2010 roku oraz nawiedzenie św. Michała Archanioła z Gargano w 2014. r.

Dzięki wielkiemu staraniu księdza proboszcza nasze świątynie odzyskały swój dawny blask. Trzeba również dodać, że w okresie tych 25 lat, z rąk księdza proboszcza wielu parafian otrzymało sakramenty święte, a pod Jego czujnym okiem kilku młodych chłopców dojrzewało do kapłaństwa. Ksiądz proboszcz dba również o duchową formację swoich parafian wprowadzając różne grupy między innymi Wspólnotę św. Michała Archanioła.
Za te 25 lat kapłańskiej posługi w naszej parafii, za to wszystko co zostało w powyższych słowach zawarte i za to co nie zostało wypowiedziane, za włożoną pracę i wszelki trud oprócz ofiary mszy świętej, młodzież i parafianie złożyli Księdzu Proboszczowi serdeczne podziękowanie.

Srebrny Jubileusz posługi jest też okazją do złożenia życzeń: zdrowia, ludzkiej życzliwości a za wstawiennictwem Świętych Patronów, św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wniebowziętej potrzebnych łask na dalsze lata.