• Apis
  • 29.08.2016
Nabożeństwo do św. Michała ArchaniołaTradycyjnie w 29 dnia miesiąca odbyło się nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła. Miało ono miejsce po wieczornych mszach św. zarówno w Jankowicach, jak i w Wierzbniku. Dziękowaliśmy za szczęśliwe odbyte wakacje i prosiliśmy, aby św. Michał chronił dzieci i młodzież od wszelkiego zła i niebezpieczeństw.