• Apis
  • 01.09.2016
Rozpoczęcie roku szkolnegoW czwartek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 08.00 w kościele filialnym w Jankowicach Wielkich, gdzie zebrali się uczniowie wraz z rodzicami oraz gronem nauczycielskim. Mszę św. sprawował ks. proboszcz - Czesław Kocoń. W słowie wstępnym do mszy św. przywitał dzieci, nauczycieli i pana Dyrektora oraz rodziców. Powiedział że „msza św. jest najlepszą modlitwą dziękczynną. Dlatego dziękujemy Bogu za szczęśliwe wakacje i prosimy Go, aby towarzyszył nam w całym roku szkolnym 2016/2017. W kazaniu nawiązując do ewangelii o talentach zwrócił uwagę, że wszyscy posiadamy jakieś talenty, które powinniśmy rozwijać, pomnażać”.

Po mszy o godz. 9°° na holu szkolnym całą społeczność oraz przybyłych gości przywitał pierwszy dzwonek. W obecności sztandaru wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy, a później hymn europejski.  Pan dyrektor Adam Grabowski  w swoim przemówieniu serdecznie wszystkich powitał, ciepłe słowa skierował w stronę uczniów życząc im jak najlepszych ocen, wielu sukcesów oraz owocnego odkrywania i pogłębiania swoich zainteresowań. „Szczególnie ciepło witam w naszym zespole przedszkolaków i uczniów klasy I oraz ich rodziców. Drogie przedszkolaki i drogie pierwszaki. Niektórzy twierdzą, że „nauka jest oknem na świat”. Ale jak to w życiu bywa – są różne okna i różne za nim widoki. Jestem przekonany, że nasza placówka będzie dla was takim oknem, które daje wielkie perspektywy rozwoju. Musicie tylko pozwolić, aby nauczyciele mogli przed wami to okno otworzyć!”. Przywitał także serdecznie wszystkich nauczycieli. Witając podziękował także ks. proboszczowi za odprawioną mszę św. Ponadto przekazał informacje na temat organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Na zakończenie życzył wszystkim zapału do nauki. „ Na zakończenie życzę wszystkim uczniom dużo zapału do nauki oraz osiągnięcia, jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu… Nauczycielom życzę cierpliwości i wytrwałości, wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, natomiast pozostałym pracownikom zadowolenia z wykonywanej pracy. Uważam rok szkolny 2016/17 za rozpoczęty”. Uczniowie klasy VI pod kierunkiem pana Roberta Porady przedstawili krótki program artystyczny. W wierszach i piosenkach pożegnali wakacje i z uśmiechem wprowadzili wszystkich w nowy rok szkolny.

W tym roku naukę rozpocznie …. przedszkolaków w dwóch oddziałach, a szkole podstawowej 79. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor przypomniał o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.