• Apis
  • 29.09.2016
29 wrzesień - uroczystość św. MichałaW uroczystość św. Michała zebraliśmy się na mszach św., aby jeszcze raz uwielbić naszego Patrona, podziękować mu za wszelkie łaski i prosić o dalszą opiekę. W Jankowicach Wielkich przed wieczorną mszą św. odprawiliśmy nabożeństwo uwielbienia Boga przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła. Natomiast w Wierzbniku takie nabożeństwo miało miejsce po wieczornej mszy św.

Po tych nabożeństwa udaliśmy się na cmentarze, aby modlitwą złączyć się z tymi , którzy przed nami byli czcicielami głównego patrona naszej parafii. Nasza modlitwa wypływała z miłości i odpowiedzialności za zmarłych, dlatego w niej prosiliśmy św. Michała, aby swoim wstawiennictwem wyprosił im łaskę wiecznego szczęścia.