• Apis
  • 23.10.2016
Tydzień MisyjnyW XXX niedzielę zwykłą rozpoczęliśmy w Kościele kolejny Tydzień Misyjny, który w tym roku przeżywaliśmy pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”.​ Słowo misja pochodzi z łaciny, w którym to języku missio znaczy posłanie.

My, chrześcijanie, jesteśmy właśnie posłani, aby świadczyć naszym życiem. Dlatego modliliśmy się o ducha misyjności w naszym życiu.

Jak pisze Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, przeżywanie tego dnia zaprasza nas do spojrzenia na misje ad gentes jako na wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia. W świetle tym warto spojrzeć na naszych misjonarzy jako ludzi w służbie miłosierdzia niesionej aż po krańce ziemi.

Pamiętajmy także o modlitwie w intencji nowych i świętych powołań misyjnych.
Film PDM na tydzień misyjny: 
http://missio.org.pl/pontyfikat/280-tydzien-misyjny-2017