• Apis
  • 30.10.2016
Wspomnienie Poświęcenia KościołaObchodziliśmy dzisiaj wspomnienie Poświęcenia Własnego Kościoła. Nie znamy daty poświęcenia naszych kościołów. Minione wieki nie przekazały daty tego doniosłego wydarzenia. Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Bogu, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

Dzisiaj dziękowaliśmy za nasz parafialny Wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga, czuli się odpowiedzialni za korzystanie z niego, utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.