• Apis
  • 11.02.2012
Msze św. dla chorych w parafiach, wizyty biskupów i kapłanów w szpitalach i hospicjach, odwiedziny chorych w domach – w ten sposób lokalnie przeżywany był Światowy Dzień Chorego.

Jak co roku obchodzony on jest w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 11 lutego. W naszej parafii została odprawiona msza św. w intencji chorych i cierpiących, rodzin, których dotknął krzyż choroby oraz w intencji lekarzy i opiekującymi się chorymi.

Modliliśmy się nie tylko podczas mszy św., ale po zakończonej mszy św. zostało odprawione krótkie nabożeństwo, w którym polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z Lourdes wszystkich chorych i cierpiących z naszej parafii oraz ich rodziny.

MODLITWA ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi,
aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę
i włączali je w ofiarę Chrystusa.

Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego,
owocnego przeżywania cierpienia,
dodawaj sił i otuchy, pocieszaj,
oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę.

Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna.
Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo.

Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych.

Matko Najświętsza. z Lourdes wypraszaj wszystkim chorym i cierpiącym
nie tylko z naszej parafii łaskę zdrowia,
aby mogli się cieszyć życiem i służyć Bogu na jego większą chwałę.

Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.
Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen
.