• Apis
  • 20.11.2016
Parafialny Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i PanaW uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata we wszystkich kościołach w Polsce dokonał się „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana”. (Dzień wcześniej dokonał Go Episkopat Polski w imieniu całego Narodu w Krakowie – Łagiewnikach). Podobnie było także w naszej parafii. Zanim dokonaliśmy aktu przyjęcia ks. proboszcz wskazał, że w Królestwie Chrystusa Króla „nie ma zawiści, zazdrości, złości, obmowy, ani zbrodni. A nasze królestwo, w którym żyjemy przechłonięte jest przeciwnymi wartościami. Dlatego się ono rozsypuje.

Człowiek nie potrafi kochać człowieka, upadła instytucja rodziny, małżeństwo stało się niemodne, nie ma uczciwości itd. Żeby to wszystko uległo zmianie potrzeba przejęcia się wartościami Królestwa Bożego oraz przyjąć Jego Króla za swojego Zbawcę i Pana. Dlatego kazanie zakończyło się modlitwą:

„Jezu wyszydzony i opluty, bądź Królem Miłosierdzia i dla mnie, który dzisiaj stoję przy tym ołtarzu. Pomóż mi wybaczyć: żonie, bratu, dzieciom, koledze z pracy, sąsiadce, niedobremu szefowi. Pomóż mi wybaczyć największą krzywdę. Pomóż mi żyć wybaczeniem. Bądź Królem moich słabości i mojej małości. Bądź Królem mojego życia.

Naucz mnie patrzeć oczami łotra, który w Tobie, ukrzyżowanym, oplutym i pozbawionym ludzkiej godności - ujrzał najpotężniejszego Króla, w którym wszystko istnienie ma początek i koniec”.

Na zakończenie każdej mszy św. ks. proboszcz odmówił Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Wszystko zakończyło się błogosławieństwem Sakramentalnym i odśpiewaniem pieśni: „Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!”. Ona była potwierdzeniem naszego przyjęcia.