• Apis
  • 24.12.2016
Odważnie twórzmy pokój11.12.2016 r. Polscy harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów. Przekazanie Światła nastąpiło podczas uroczystej Mszy św. w kościele  św. Józefa Robotnika w miejscowości Svit koło Popradu na Słowacji. Tym pięknym gestem rozpoczęła się jego wędrówka po Polsce,  która potrwała do 24 grudnia.

I tak 22 grudnia 2016 r. dotarło do naszej parafii z parafii Kolnica. Światło zostało odebrane i przywiezione przez księdza proboszcza. 24 grudnia podczas porannych mszy św. w Wierzbniku o godz. 09.00, a w Jankowicach Wielkich o godz. 10.00 zostało przekazane wiernym z naszej parafii. Przed przekazaniem światła ks. proboszcz powiedział: „Odważnie twórzmy pokój” – to hasło przyświecające sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.”

W tym roku hasło sztafety „Odważnie twórzmy pokój” nawiązuje do faktu, że świat jest naznaczony konfliktami i wojnami. „My ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Pokój trzeba szerzyć – wnosić i wprowadzać w codzienne życie, powinien dotyczyć naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają” – powiedział ks. proboszcz.

Po błogosławieństwa na zakończenie mszy św. światło betlejemskie zostało przekazane do naszych rodzin.