• Apis
  • 19.02.2012
W VII niedzielę zwykłą rozpoczęliśmy nabożeństwo 40 godzinne – przygotowujące nas do Okresu Wielkiego Postu.

Każdego dnia Najświętszy Sakrament w monstrancji wystawiony był w ołtarzu głównym kościoła - najpierw w niedzielę w kościele parafialnym, w poniedziałek w kościele filialnym, a we wtorek z powrotem w kościele parafialnym. Wierni mogli uczestniczyć w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. W czuwanie w czasie 40-godzinnego nabożeństwa włączają się także poszczególne grupy działające w parafii. Swoje godziny czuwania mają wyznaczone poszczególne rodziny. Każdego roku 40-godzinnemu nabożeństwu towarzyszą specjalne intencje adoracji i modlitw. W tym roku były to następujące intencje:

- w niedzielę - o ducha miłości w naszej wspólnocie, aby miłość przezwyciężała nienawiść,
- w poniedziałek - o dar pojednania z Bogiem i miedzy nami,
- we wtorek - o owocne rekolekcje wielkopostne.