• Apis
  • 12.03.2017
Niedziela Ad GentesTradycyjnie już II niedziela Wielkiego Postu obchodziliśmy w Polskim Kosciele Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku 12 marca hasłem Dnia były słowa „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. – Tam, gdzie docierają misjonarze, odradza się i umacnia nadzieja. Są oni „dobrzy, jak chleb”, dzieląc się tym, co posiadają – napisał w komunikacie z tej okazji bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. (więcej…)

Hierarcha wyraża głęboką wdzięczność wszystkim duszpasterzom i wiernym za „pomoc duchową i materialną przekazywaną z wielką hojnością i zaangażowaniem” misjonarkom i misjonarzom, a chorym za ofiarowanie swych cierpień w intencji misji. Dziękuje też mediom za informowanie o misjach. – Wasza pomoc sprawia, że na krańcach świata głoszona jest Ewangelia i powstają nowe wspólnoty uczniów Chrystusa – napisał bp Mazur.
Zaprasza też do dalszego materialnego wspierania misji. Można to uczynić poprzez ofiary wrzucane do puszek, wysyłając SMS pod nr 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

W tym dniu na cele misyjne do puszek po każdej mszy św. zebraliśmy 530 zł. w Jankowicach Wielkich: 260,60 w Wierzbniku 269,70.